O nas

Portal edukacji e-learningowej, prowadzony pod nazwą WszechnicaWiedzy.pl został założony przez Global Cognitive Education LTD z siedzibą w Londynie przy współpracy wielu placówek oświatowych i wybranych uczelni wyższych, które podjęły się przygotowania różnych form edukacyjnych.

Naszymi głównymi partnerami w zakresie edukacji są:

 • Instytut Psychoedukacji i Nauk Społecznych POLSKA EDUKACJA (akredytowana placówka doskonalenia nauczycieli);
 • Instytut Promocji Ratownictwa POLSKA EDUKACJA (niepubliczna placówka kształcenia osób dorosłych);
 • Instytut Kształcenia Podyplomowego POLSKA EDUKACJA (niepubliczna placówka kształcenia osób dorosłych i licencjonowany partner wielu uczelni wyższych w zakresie współorganizacji studiów podyplomowych);
 • International First Aid Certification Centre (Przedstawicielstwo w Polsce);
 • Uczelnia Nauk Społecznych (w zakresie współorganizacji kursów i studiów podyplomowych);
 • Wyższa Szkoła Biznesu - Lational Louis University (w zakresie współorganizacji studiów podyplomowych).

Na portalu edukacji e-learningowej znajdziesz:

 • studia podyplomowe z zakresu MBA;
 • studia podyplomowe dla nauczycieli (doskonalące);
 • studia podyplomowe dla nauczycieli (kwalifikacyjne);
 • kursy z zakresu udzielania pierwszej pomocy;
 • kursy z obszaru turystyki i obsługi ruchu turystycznego - nadające kwalifikacje i uprawnienia turystyczne;
 • kursy z obszaru rekreacji ruchowej - w wielu specjalnościach - nadające uprawnienia instruktora rekreacji ruchowej;
 • kursy bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • kursy doskonalące techniki edukacyjne (dla nauczycieli);
 • kursy doskonalące metody i technik w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • kursy doskonalące metody diagnostyczno-terapeutyczne.