Kursy medyczne

Teoretyczny kurs pn. "Resuscytacja Krążeniowo-Oddechowa" został przygotowany z myślą o wszystkich tych, którzy chcą zapoznać się z podstawami udzielania pomocy w sytuacji zagrożenia życia. Niniejszy kurs obejmuje następujące zagadnienia:

  1. Wprowadzenie do kursu.
  2. Bezpieczeństwo ratownika.
  3. Używanie standardowych środków ostrożności.
  4. Etyczne i prawne aspekty udzielania pierwszej pomocy.
  5. Pełny algorytm Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej wobec osoby powyżej 8 r.ż.
  6. Pełny algorytm postępowania wobec osoby nieprzytomnej (oddychającej) - tzw. ułożenie poszkodowanego w pozycji bocznej.
  7. Zmiany w algorytmie RKO w związku z pandemią COVID-19.

Zakończenie kursu:

  1. Kurs kończy się egzaminem w formie testu jednokrotnego wyboru.
  2. Każdy uczestnik ma 3 podejścia do egzaminu.
  3. Kurs uznaję się za ukończony z wynikiem pozytywnym, jeśli uczestnik odpowie prawidłowo na minimum 80% pytań.

Cena kursu: 40 zł

Organizator kursu

POLSKA EDUKACJA Instytut Promocji Ratownictwa w Raciborzu

Współorganizator kursu

Global Cognitive Education w Londynie